Kullanım Yerleri
  • Erozyon kontrol uygulamaları
  • Eğimlerin stabilize edilmeleri
  • Zemin stabilizasyonu
  • İstinat duvarları
  • Dere yatakları koruma
  • Gölet zemin uygulamaları
  • Set koruma uygulamaları
  • Peyzaj uygulamaları
Şev Stabilizasyon Malzemesi Kullanım Bileşenleri
  • Şev stabilizasyon hücreleri seçilen uygulamanın cinsine bağlı olarak bitkisel toprak, agrega, kum, çakıl ya da beton gibi çeşitli dolgu malzemeleri ile kullanılabilmektedir.
  • Esas olarak bitkilendirilmiş bir ortamda su ve organik materyallerin hareketine imkan sağlamakla birlikte dolgu malzemesinin yerinden oynamasını sağlayan yapısı nedeniyle malzeme her türlü arazi yapısında ve seçeneklerde kullanılabilir.
Şev Stabilizasyon Hücresi